Neustále počúvame z úst čelných predstaviteľov, politikov, finančníkov..., že niet peňazí, že je kríza. Kríza sa hlavne dotkla tých, ktorí mali v predchádzajúcom období veľké, až niekoľko desiatok miliárd čisté zisky a tieto príjmy im klesli o dve či tri miliardičky- chudáci, nemohli ísť každý druhý mesiac na luxusné dovolenky, zúčastniť sa noblesných žúrov a voľných zábav. Nemohli si kúpiť malé jachtičky za stovky miliónov, postaviť si mnohomiliónové luxusné vilky, hoci by aj tak v nich po celý rok vôbec neboli, ale tieto by chceli kvôli svojej prestíži, aby ukázali, že niečo znamenajú, že sú niečo viac ako bežní ľudia. Kríza by nebola, keby vládni predstavitelia, politici a ich mecenáši riadne hospodárili, keby sa nepredražovali rôzne stavby a projekty, cez ktoré sa financie strácajú v ich  bezodných vreckách. Veď nie je možné, aby v Nemecku 1 km diaľnice stál 600 miliónov a na Slovensku jednu miliardu. Nie je možné, aby v rámci štátnych zákazok uhradil štát za jednu pracovnú hodinu sumu od 40 po 80 €,  ale robotníkovi - živnostníkovi ostalo len niečo viac ako 3 eurá. Nie je možné, aby ministerstvá platili viac ako 16.500 € speváčkam za vystúpenia, ktoré ani vôbec nepotrebujú. Ak si chcú urobiť ministerskí úradníci mejdan, nech si ho hradia z vlastných vrecák.  Riešenie? Postačuje zastaviť korupciu a zmeniť zákony.
Tí istí politici na Slovensku prostredníctvom štátneho aparátu budovali a budujú systém, ktorý vyhovuje len im samotným. Tento systém si prispôsobovali a prispôsobujú tak, aby mohli prostredníctvom rôznych tzv. štátnych projektov naplniť svoje bankové účty a účty svojich mecenášov. Tento systém je prehnitý a zlý. Tento systém nie je v súlade s potrebami bežných ľudí, ktorí bojujú s finančnou existenciou, bojujú, aby zabezpečili výchovu, vzdelanie a kultúru svojím deťom, zvádzajú boj ako prežiť v týchto časoch, kedy je naša krajina rozkrádaná skorumpovanými predstaviteľmi.

Treba zmeniť tento systém. Treba zmeniť chod štátneho aparátu, aby konečne slúžil bežným ľuďom. Áno, nastal čas na zmenu! Preto by sa mali ľudia zamyslieť nad vecou, či sú spokojní s tým, čo sa okolo nich deje. Nemôžu sa chrbtom odvracať od volieb a od možnosti tieto veci zmeniť. Komu tento systém vyhovuje hľadá dôvod, aby zmeny neboli. Kto chce zmeny, hľadá spôsob ako zmeny urobiť. Jednou z možností sú voľby a v nich dať skorumpovaným politikom najavo jasné NIE!!!